Polecany

GOTOWE SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!

Chcesz starać się o dotację? Nie zdążysz zarejestrować firmy? Kup spółkę, która została zarejestrowana przez nas po to aby ułatwić przyszłemu nabywcy pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

Oferujemy spółki z o.o. zarejestrowane w 2012 i 2015 roku, które posiadają staż wymagany w większości konkursów o dotację oraz czystą historię gospodarczą i podatkową.

Zakup jednego z oferowanego przez nas podmiotu zwiększa szanse na otrzymanie dotacji!

ZADZWOŃ DO NAS I DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ: +12 378 34 20

Jak pozyskać dotacje na własny biznes w 2017 roku?

Wiele osób pragnących otworzyć własną działalność gospodarczą liczy na otrzymanie dotacji unijnej. Pozyskane w ten sposób fundusze mają stanowić główne źródło finansowania działalności gospodarczej.

Należy mieć jednak na uwadze, że od 2015 roku nie ma bezzwrotnych dotacji z Unii Europejskiej dla wszystkich.
Aktualnie, wsparcie uzyskać można głównie w postaci niskooprocentowanych pożyczek.
Uzyskanie dotacji unijnych składa się z następujących etapów:
1. Znalezienie projektu i upewnienie się, że spełniamy zawarte w nim kryteria.
Projekty dostępne są na stronie wojewódzkiego Urzędu Pracy.
2. Rekrutacja do projektu.
Wymaga ona niezmiernie dużej cierpliwości, gdyż trwać może ona nawet kilka miesięcy.
3. Napisanie biznesplanu i złożenie wniosku.
W tym celu warto zwrócić się do specjalistycznej organizacji doradczej, która pomoże napisać profesjonalny dokument.
4. Zabezpieczenie dotacji.
Konieczne jest uzyskanie poręczenia, zazwyczaj w formie weksla z poręczeniem, poręczenia zwykłego, gwarancji bankowej, czy też blokady rachunku.
5. Podpisanie umowy i wypłata dotacji.
W celu wypłaty dotacji zobowiązany jesteś do założenia konta bankowego.
6. Wsparcie pomostowe.
Jest to kwota wypłacana raz w miesiącu przez pół roku.

Regionalne programy operacyjne

Jak wspierać gospodarkę niskoemisyjną? Sprawdź!

Głównym celem RPO, a więc Regionalnych Programów Operacyjnych jest podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw znajdujących się w poszczególnych regionach Polski. Prócz tego dąży się do poprawy jakości życia mieszkańców tych regionów poprzez wykorzystanie potencjałów terytorialnych oraz minimalizowanie wszelkiego rodzaju barier rozwojowych, które niwelowane będą poprzez wdrażanie strategii rozwoju województw.

Szczególny nacisk zostanie położony na rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji. Nacisk zostanie także położony właśnie na wsparcie przedsiębiorczości, która wynika z regionalnych inteligentnych specjalizacji. Docelowo wsparcie udzielone zostanie na rzecz edukacji, zatrudnienia oraz włączenia społecznego.

Regionalne Programy Operacyjne stanowią uzupełnienie dla programów działających na skalę całego kraju. Poniżej zapoznasz się z obszarem działania wszystkich szesnastu RPO wraz z sumą, która została przeznaczona na ten cel.
– województwo dolnośląskie 1 213 144 879 zł
– województwo kujawsko-pomorskie 951 003 820 zł
– województwo lubelskie 1 155 854 549 zł
– województwo lubuskie 439 173 096 zł
– województwo łódzkie 1 006 380 910 zł
– województwo małopolskie 1 290 274 402 zł
– województwo mazowieckie 1 831 496 698 zł
– województwo opolskie 427 144 813 zł
– województwo podkarpackie 1 136 307 823 zł
– województwo podlaskie 636 207 883 zł
– województwo pomorskie 885 065 762 zł
– województwo śląskie 1 747 104 507 zł
– województwo świętokrzyskie 725 807 266 zł
– województwo warmińsko-mazurskie 1 036 542 041 zł
– województwo wielkopolskie 1 272 792 644 zł
– województwo zachodniopomorskie 835 437 299 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Chcesz otrzymać więcej informacji? W tym celu zapraszamy na naszą stronę główną!

Program Operacyjny Polska Wschodnia skierowany jest do grupy beneficjentów z terenu Polski Wschodniej:
– przedsiębiorstw start-up,
– MŚP,
– ośrodków innowacji,
– jednostek samorządu terytorialnego.

Program finansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego kwotą w wysokości 2 000 milionów euro. Do projektów realizowanych w ramach PO PW zostaną przeznaczone również środki krajowe, których minimalne zaangażowanie to 353 miliony euro.

Program Polska Wschodnia składa się z 4 osi priorytetowych:

1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
2. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
3. Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa
4. Pomoc Techniczna