Polecany

GOTOWE SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!

Chcesz starać się o dotację? Nie zdążysz zarejestrować firmy? Kup spółkę, która została zarejestrowana przez nas po to aby ułatwić przyszłemu nabywcy pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

Oferujemy spółki z o.o. zarejestrowane w 2012 i 2015 roku, które posiadają staż wymagany w większości konkursów o dotację oraz czystą historię gospodarczą i podatkową.

Zakup jednego z oferowanego przez nas podmiotu zwiększa szanse na otrzymanie dotacji!

ZADZWOŃ DO NAS I DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ: +12 378 34 20

Dotacja z urzędu pracy

Czyż nie każdy z nas marzy o własnej działalności gospodarczej? Elastyczny czas pracy, wysokie wynagrodzenie i możliwość samodzielnego decydowania o wykonywanej działalności to tylko niektóre z wielu zalet prowadzenia własnej firmy.

Co jednak gdy nie dysponujemy wystarczająca ilością kapitału?
Z pomocą przychodzi urząd pracy! Oferuje on środki na start firmy. Świadczenia te mają charakter bezzwrotny i pochodzą z Funduszu Pracy. Chcąc je otrzymać potencjalny przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy. Co ważne, czynność tą można wielokrotnie powtarzać nawet gdy urząd go odrzuci.
Ile można dostać na start? Państwowy Urząd Pracy w ramach tej dotacji może przyznać nawet 20 tysięcy złotych.

O dotację mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Państwowym Urzędzie Pracy. Czas od rejestracji po którym można złożyć wniosek zazwyczaj wynosi jeden miesiąc czasem jednak zostaje przedłużony do 3 miesięcy.
Do beneficjentów nie należą:
-studenci,
-osoby które prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
-osoby, które w przeciągu ostatnich 5 lat otrzymały dofinansowanie bądź pożyczkę z Funduszu Pracy,
-osoby, które w przeciągu ostatnich dwóch lat były skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Dofinansowanie likwidacji emisji w województwie dolnośląskim 2017/2018

W ramach Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego można ubiegać się o dofinansowanie na zmianę sposobu ogrzewania. Celem programu jest poprawa jakości powietrza na Dolnym Śląsku poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji.

Beneficjentami programu są:
-osoby fizyczne, w tym również osoby prowadzące działalność gospodarczą zgłoszone do programu,
-wspólnoty mieszkaniowe, korzystające ze wspólnej kotłowni,
-właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych,

W przypadku współwłasności wymagana jest jest zgoda wszystkich właścicieli.
Dofinansowanie udzielane jest osobno na każdy lokal, budynek bądź kotłownię.

W ramach programu można otrzymać wsparcie na zakup jednego z poniższych źródeł ogrzewania:
-kotły gazowe,
-kotły na olej lekki opałowy,
-piece zasilane prądem elektrycznym,
-kotły na paliwa stałe
-kotły na biomasę,
-włączenie do sieci cieplnych,
-odnawialne źródła energii; pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne.

Jak pozyskać dotacje na własny biznes w 2017 roku?

Wiele osób pragnących otworzyć własną działalność gospodarczą liczy na otrzymanie dotacji unijnej. Pozyskane w ten sposób fundusze mają stanowić główne źródło finansowania działalności gospodarczej.

Należy mieć jednak na uwadze, że od 2015 roku nie ma bezzwrotnych dotacji z Unii Europejskiej dla wszystkich.
Aktualnie, wsparcie uzyskać można głównie w postaci niskooprocentowanych pożyczek.
Uzyskanie dotacji unijnych składa się z następujących etapów:
1. Znalezienie projektu i upewnienie się, że spełniamy zawarte w nim kryteria.
Projekty dostępne są na stronie wojewódzkiego Urzędu Pracy.
2. Rekrutacja do projektu.
Wymaga ona niezmiernie dużej cierpliwości, gdyż trwać może ona nawet kilka miesięcy.
3. Napisanie biznesplanu i złożenie wniosku.
W tym celu warto zwrócić się do specjalistycznej organizacji doradczej, która pomoże napisać profesjonalny dokument.
4. Zabezpieczenie dotacji.
Konieczne jest uzyskanie poręczenia, zazwyczaj w formie weksla z poręczeniem, poręczenia zwykłego, gwarancji bankowej, czy też blokady rachunku.
5. Podpisanie umowy i wypłata dotacji.
W celu wypłaty dotacji zobowiązany jesteś do założenia konta bankowego.
6. Wsparcie pomostowe.
Jest to kwota wypłacana raz w miesiącu przez pół roku.