Polecany

GOTOWE SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!

Chcesz starać się o dotację? Nie zdążysz zarejestrować firmy? Kup spółkę, która została zarejestrowana przez nas po to aby ułatwić przyszłemu nabywcy pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

Oferujemy spółki z o.o. zarejestrowane w 2012 i 2015 roku, które posiadają staż wymagany w większości konkursów o dotację oraz czystą historię gospodarczą i podatkową.

Zakup jednego z oferowanego przez nas podmiotu zwiększa szanse na otrzymanie dotacji!

ZADZWOŃ DO NAS I DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ: +12 378 34 20

Polska największym beneficjentem funduszy norweskich

Z Funduszy norweskich oraz EOG do Polski trafi około 810 mln euro, pozostajemy więc największym beneficjentem tych środków.
Obecna edycja funduszy związana jest z ochroną środowiska, badaniami naukowymi czy rozwojem lokalnym.

Łącznie na III edycję Funduszy norweskich i EOG państwa-darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i Lichtenstein, przeznaczyły kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom. Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie największym beneficjentem tych pieniędzy.

Obszary wsparcia to m.in.:
- środowisko i zmiany klimatu,
- innowacyjność,
- rozwój miast,
- nauka,
- kultura,
- społeczeństwo obywatelskie,
- zdrowie publiczne,
- wymiar sprawiedliwości.

Dotacja z urzędu pracy

Czyż nie każdy z nas marzy o własnej działalności gospodarczej? Elastyczny czas pracy, wysokie wynagrodzenie i możliwość samodzielnego decydowania o wykonywanej działalności to tylko niektóre z wielu zalet prowadzenia własnej firmy.

Co jednak gdy nie dysponujemy wystarczająca ilością kapitału?
Z pomocą przychodzi urząd pracy! Oferuje on środki na start firmy. Świadczenia te mają charakter bezzwrotny i pochodzą z Funduszu Pracy. Chcąc je otrzymać potencjalny przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy. Co ważne, czynność tą można wielokrotnie powtarzać nawet gdy urząd go odrzuci.
Ile można dostać na start? Państwowy Urząd Pracy w ramach tej dotacji może przyznać nawet 20 tysięcy złotych.

O dotację mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Państwowym Urzędzie Pracy. Czas od rejestracji po którym można złożyć wniosek zazwyczaj wynosi jeden miesiąc czasem jednak zostaje przedłużony do 3 miesięcy.
Do beneficjentów nie należą:
-studenci,
-osoby które prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
-osoby, które w przeciągu ostatnich 5 lat otrzymały dofinansowanie bądź pożyczkę z Funduszu Pracy,
-osoby, które w przeciągu ostatnich dwóch lat były skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Dofinansowanie likwidacji emisji w województwie dolnośląskim 2017/2018

W ramach Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego można ubiegać się o dofinansowanie na zmianę sposobu ogrzewania. Celem programu jest poprawa jakości powietrza na Dolnym Śląsku poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji.

Beneficjentami programu są:
-osoby fizyczne, w tym również osoby prowadzące działalność gospodarczą zgłoszone do programu,
-wspólnoty mieszkaniowe, korzystające ze wspólnej kotłowni,
-właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych,

W przypadku współwłasności wymagana jest jest zgoda wszystkich właścicieli.
Dofinansowanie udzielane jest osobno na każdy lokal, budynek bądź kotłownię.

W ramach programu można otrzymać wsparcie na zakup jednego z poniższych źródeł ogrzewania:
-kotły gazowe,
-kotły na olej lekki opałowy,
-piece zasilane prądem elektrycznym,
-kotły na paliwa stałe
-kotły na biomasę,
-włączenie do sieci cieplnych,
-odnawialne źródła energii; pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne.