Polecany

ZADBAJ O FINANSE SWOJEJ FIRMY!

Firmowa księgowość jest bardzo ważnym działem, wymagającym poświęcenia mu sporej ilości czasu. W księgowości nie ma miejsca na błędy, pomyłki oraz niesystematyczność i nieterminowość.
Zachęcamy do zlecenie prowadzenie księgowości Twojej firmy naszym ekspertom, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pomogą oni w prowadzeniu księgowości firmy, udzielą wielu cennych rad, pozwolą zoptymalizować firmowe koszty oraz zajmą się rozliczeniem otrzymanych dotacji unijnych.

ZADZWOŃ DO NAS: +12 378 39 90 lub +12 378 34 20

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Chcesz otrzymać więcej informacji? W tym celu zapraszamy na naszą stronę główną!

Program Operacyjny Polska Wschodnia skierowany jest do grupy beneficjentów z terenu Polski Wschodniej:
– przedsiębiorstw start-up,
– MŚP,
– ośrodków innowacji,
– jednostek samorządu terytorialnego.

Program finansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego kwotą w wysokości 2 000 milionów euro. Do projektów realizowanych w ramach PO PW zostaną przeznaczone również środki krajowe, których minimalne zaangażowanie to 353 miliony euro.

Program Polska Wschodnia składa się z 4 osi priorytetowych:

1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
2. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
3. Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa
4. Pomoc Techniczna

Konkurs, w którym warto wziąć udział!

Marzysz o dofinansowaniu, które pozwoli Ci na realizację zamierzonych celów? Chcesz zainwestować w coś, co da Ci możliwość osiągnąć więcej niż konkurencja? Masz odpowiednie myślenie, zacznij więc działać. Masz już szansę! Konkursy startują, warto więc wziąć w nich udział i zwiększyć swoje szanse na dotację! Sprawdź jakie są wymagania!

Pierwszy konkurs w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 pochodzi z programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Pierwsze informacje o nim krążyły z początkiem grudnia, jednak oficjalnie został ogłoszony 30 grudnia 2014 roku. Dotyczyć będzie przedsięwzięć związanych z udostępnianiem e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców.

Jaką kwotą dysponuje?
Budżet konkursu to ponad 900 mln złotych, więc szanse są duże i jest o co walczyć.

Jakie projekty mają szansę?
Wspierane będą projekty związane z tworzeniem systemów informatycznych dostarczających nowoczesnych usług elektronicznych.

Kto może wziąć udział w konkursie?
- jednostki administracji rządowej,
- sądy,
- jednostki prokuratury,
- bezpośrednio obywatele.

Obowiązkiem przedsiębiorcy starającego się o dotacje jest przedstawienie gotowego do wdrożenia projektu.
Beneficjenci będą mieli obowiązek zaprezentowania swojego projektu publicznie oraz zamknięcia realizacji projektu do 3 lat od daty podpisania umowy o dofinansowanie.

Marzysz o dofinansowaniu na realizację Twojej inwestycji? Nie pozwól, aby inni byli szybsi od Ciebie!

Krajowy Program Reform 2014-2020!

Ministerstwo Gospodarki postanowiło zaktualizować KPR będącego instrumentem potrzebnym do realizacji strategii „Europa 2020”.Zawiera główne cele, które mają zostać zrealizowane w latach 2014-2020.

Program zawiera działania mające poprawić sytuacje w zakresie:
1. zatrudnienia,
2. nakładów na B+R,
3. energii,
4. klimatu,
5. edukacji,
6. przeciwdziałania ubóstwu .

Lepsza sytuacja w naszym kraju ma być widoczna dzięki stworzeniu systemu wsparcia dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu w ramach działań proinnowacyjnych oraz sieci o znaczeniu ponadregionalnym,a także pomocy przy tworzeniu otoczenia prawnego dla wprowadzania systemu inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Celem działa KRP jest także zwiększenie konkurencyjności w trzech obszarach:

  • infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego,
  • innowacyjność dla wzrostu inteligentnego,
  • aktywność dla wzrostu sprzyjającemu włączeniu społecznemu.