Polecany

ZADBAJ O FINANSE SWOJEJ FIRMY!

Firmowa księgowość jest bardzo ważnym działem, wymagającym poświęcenia mu sporej ilości czasu. W księgowości nie ma miejsca na błędy, pomyłki oraz niesystematyczność i nieterminowość.
Zachęcamy do zlecenie prowadzenie księgowości Twojej firmy naszym ekspertom, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pomogą oni w prowadzeniu księgowości firmy, udzielą wielu cennych rad, pozwolą zoptymalizować firmowe koszty oraz zajmą się rozliczeniem otrzymanych dotacji unijnych.

ZADZWOŃ DO NAS: +12 378 39 90 lub +12 378 34 20

Regionalne programy operacyjne

Jak wspierać gospodarkę niskoemisyjną? Sprawdź!

Głównym celem RPO, a więc Regionalnych Programów Operacyjnych jest podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw znajdujących się w poszczególnych regionach Polski. Prócz tego dąży się do poprawy jakości życia mieszkańców tych regionów poprzez wykorzystanie potencjałów terytorialnych oraz minimalizowanie wszelkiego rodzaju barier rozwojowych, które niwelowane będą poprzez wdrażanie strategii rozwoju województw.

Szczególny nacisk zostanie położony na rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji. Nacisk zostanie także położony właśnie na wsparcie przedsiębiorczości, która wynika z regionalnych inteligentnych specjalizacji. Docelowo wsparcie udzielone zostanie na rzecz edukacji, zatrudnienia oraz włączenia społecznego.

Regionalne Programy Operacyjne stanowią uzupełnienie dla programów działających na skalę całego kraju. Poniżej zapoznasz się z obszarem działania wszystkich szesnastu RPO wraz z sumą, która została przeznaczona na ten cel.
– województwo dolnośląskie 1 213 144 879 zł
– województwo kujawsko-pomorskie 951 003 820 zł
– województwo lubelskie 1 155 854 549 zł
– województwo lubuskie 439 173 096 zł
– województwo łódzkie 1 006 380 910 zł
– województwo małopolskie 1 290 274 402 zł
– województwo mazowieckie 1 831 496 698 zł
– województwo opolskie 427 144 813 zł
– województwo podkarpackie 1 136 307 823 zł
– województwo podlaskie 636 207 883 zł
– województwo pomorskie 885 065 762 zł
– województwo śląskie 1 747 104 507 zł
– województwo świętokrzyskie 725 807 266 zł
– województwo warmińsko-mazurskie 1 036 542 041 zł
– województwo wielkopolskie 1 272 792 644 zł
– województwo zachodniopomorskie 835 437 299 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Chcesz otrzymać więcej informacji? W tym celu zapraszamy na naszą stronę główną!

Program Operacyjny Polska Wschodnia skierowany jest do grupy beneficjentów z terenu Polski Wschodniej:
– przedsiębiorstw start-up,
– MŚP,
– ośrodków innowacji,
– jednostek samorządu terytorialnego.

Program finansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego kwotą w wysokości 2 000 milionów euro. Do projektów realizowanych w ramach PO PW zostaną przeznaczone również środki krajowe, których minimalne zaangażowanie to 353 miliony euro.

Program Polska Wschodnia składa się z 4 osi priorytetowych:

1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
2. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
3. Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa
4. Pomoc Techniczna

Konkurs, w którym warto wziąć udział!

Marzysz o dofinansowaniu, które pozwoli Ci na realizację zamierzonych celów? Chcesz zainwestować w coś, co da Ci możliwość osiągnąć więcej niż konkurencja? Masz odpowiednie myślenie, zacznij więc działać. Masz już szansę! Konkursy startują, warto więc wziąć w nich udział i zwiększyć swoje szanse na dotację! Sprawdź jakie są wymagania!

Pierwszy konkurs w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 pochodzi z programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Pierwsze informacje o nim krążyły z początkiem grudnia, jednak oficjalnie został ogłoszony 30 grudnia 2014 roku. Dotyczyć będzie przedsięwzięć związanych z udostępnianiem e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców.

Jaką kwotą dysponuje?
Budżet konkursu to ponad 900 mln złotych, więc szanse są duże i jest o co walczyć.

Jakie projekty mają szansę?
Wspierane będą projekty związane z tworzeniem systemów informatycznych dostarczających nowoczesnych usług elektronicznych.

Kto może wziąć udział w konkursie?
- jednostki administracji rządowej,
- sądy,
- jednostki prokuratury,
- bezpośrednio obywatele.

Obowiązkiem przedsiębiorcy starającego się o dotacje jest przedstawienie gotowego do wdrożenia projektu.
Beneficjenci będą mieli obowiązek zaprezentowania swojego projektu publicznie oraz zamknięcia realizacji projektu do 3 lat od daty podpisania umowy o dofinansowanie.

Marzysz o dofinansowaniu na realizację Twojej inwestycji? Nie pozwól, aby inni byli szybsi od Ciebie!